Vulnerabilitat crítica a Java SE d'Oracle

Crítica alerta 5

Recursos afectats

Java SE, versions 7u343, 8u333, 11.0.15.1, 17.0.3.1, 18.0.1.1.

Descripció

Oracle ha publicat un nou avís d'actualitzacions periòdiques, que soluciona diverses fallades de seguretat als seus productes. En aquesta ocasió, l'actualització corregeix 5 errors de seguretat dels productes d'Oracle Java SE.

La vulnerabilitat de Java SE fàcilment explotable permet que un atacant no autenticat amb accés a la xarxa a través de HTTP comprometi Oracle E-Business Suite. Els atacs exitosos d'aquesta vulnerabilitat poden donar com a resultat l'accés no autoritzat a dades crítiques o l'accés complet a totes les dades accessibles de l'Oracle E-Business Suite.

Solució

Per solucionar aquestes vulnerabilitats, Oracle posa a disposició dels usuaris un pegat que resol els errors de seguretat detectats. Aquest pegat pot ser aplicat activant Java SE o les seves actualitzacions automàtiques.

Es recomana aplicar aquesta actualització de seguretat com més aviat millor per evitar incidents de seguretat que puguin afectar informació sensible.

NOTA: Per activar Java, configurar-lo o fer l'actualització, haureu d'entrar a l'ordinador amb un usuari amb permisos d'administrador assignats.

Avís d'Oracle

Comparteix aquesta alerta de seguretat:

Deixa un comentari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email