URL

Les sigles URL (uniform Resource Locator) Fan referència a l'adreça que identifica un contingut penjat a Internet.

Les URL permeten tenir accés als recursos penjats en una xarxa gràcies a la direcció única i a el servei de DNS que permet localitzar la adreça IP de l'contingut a què es vol accedir.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email