TCP / IP

Per TCP/IP es coneix una família de protocols sobre els quals funciona Internet, permetent la comunicació entre tots els servidors connectats a aquesta xarxa.

TCP/IP consta entre molts altres, del protocol IP (Internet Protocol), que se ocupa de transferir los paquetes de datos hasta su destino correcto y el protocolo TCP (Transfer Control Protocol), que s'ocupa de garantir que la transferència es dugui a terme de manera correcta i fiable.

Entre molts altres, aquesta família consta dels protocols ICMP, UDP, DNS, HTTP i FTP.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email