tallafocs

Sistema de seguretat compost o bé de programes (software) o de dispositius hardware situats als punts limítrofs duna xarxa que tenen lobjectiu de permetre i limitar, el flux de trànsit entre els diferents àmbits que protegeix sobre la base dun conjunt de normes i altres criteris.

La funcionalitat bàsica d'un tallafoc és assegurar que totes les comunicacions entre la xarxa i Internet es facin d'acord amb les polítiques de seguretat de l'organització o la corporació.

Aquests sistemes solen posseir característiques de privadesa i autenticació.

sinònim: firewall

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email