suplantació d'identitat

És l'activitat maliciosa en la qual un atacant es fa passar per una altra persona per cometre algun tipus de frau, assetjament (cyberbulling).

Un exemple és, en les xarxes socials, crear un perfil d'una altra persona i interactuar amb altres usuaris fent-se passar per ella.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Rebeu-les al teu email
Consulta les últimes alertes