spoofing

És una tècnica de suplantació d'identitat a la Xarxa, duta a terme per un ciberdelinqüent generalment gràcies a un procés de recerca o amb l'ús de malware. Els atacs de seguretat a les xarxes usant tècniques de spoofing posen en risc la privadesa dels usuaris, així com la integritat de les vostres dades.

D'acord amb la tecnologia utilitzada es poden diferenciar diversos tipus de spoofing:

  • IP spoofing: consisteix en la suplantació de la adreça IP de origen de un paquete TCP/ IP por otra dirección IP a la cual se desea suplantar.
  • ARP spoofing: es la suplantación de identidad por falsificación de tabla ARP. ARP (Ad- dress Resolution Protocol) és un protocol de nivell de xarxa que en relaciona una adreça MAC con la dirección IP del ordenador. Por lo tanto, al falsear la tabla ARP de la víctima, todo lo que se envíe a un usuario, será direccionado al atacante.
  • DNS spoofing: es una suplantación de identidad por nombre de dominio, la cual consis- te en una relación falsa entre IP y nombre de dominio.
  • Web spoofing: amb aquesta tècnica l'atacant crea una falsa pàgina web, molt similar a la que sol utilitzar l'afectat amb l'objectiu d'obtenir informació d'aquesta víctima com a contrasenyes, informació personal, dades facilitades, pàgines que visita amb freqüència, perfil de l'usuari , et Els atacs de phishing són un tipus de Web spoofing.
  • Mail spoofing: suplantació de correu electrònic sigui de persones o d'entitats amb l'objectiu de dur a terme enviament massiu de spam.
« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email