SaaS

Són les sigles de Software as a Service, és a dir la utilització de Software com un servei.

És un model de distribució de programari on tant el programari com les dades que maneja s'allotgen a servidors d'un tercer (generalment el fabricant del programari) i el client hi accedeix via Internet.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Rebeu-les al teu email
Consulta les últimes alertes