metadades

Les metadades són el conjunt de dades relacionades amb un document i que en recullen informació fonamentalment descriptiva, així com informació d'administració i gestió.

Les metadades és una informació que enriqueix el document al qual està associat.

A tall d'exemple, es podria considerar una analogia a l'ús d'índexs que es fan servir en una biblioteca, on gràcies a dades del tipus: autor, títols, etcètera se'ns permet localitzar un llibre en concret.

Un altre exemple d'ús és millorar les consultes als cercadors aconseguint una major exactitud i precisió en els resultats.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email