IDS

Un sistema de detecció d'intrusos (o IDS de les sigles en anglès Intrusin Detection System) és una aplicació usada per detectar accessos no autoritzats a un ordinador oa una xarxa.

Aquests accessos poden ser atacs realitzats per usuaris malintencionats amb coneixements de seguretat o usant eines automàtiques. A diferència dels IPS, aquests sistemes només detecten intents daccés i no tracten de prevenir la seva ocurrència.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email