direcció MAC

Una adreça MAC (segles en anglès de Media Access Control), també coneguda com a adreça física, és un valor de 48 bits únic i irrepetible que identifica tot dispositiu connectat a una xarxa. Cada dispositiu té la seva pròpia adreça MAC determinada que és única a nivell mundial ja que és escrita directament, en forma binària, al maquinari de la interfície de xarxa en el moment de la seva fabricació.

L'acrònim MAC fa referència a Media Access Control que traduït a l'espanyol vol dir Control d'Accés al Medi.

sinònim: adreça física, adreça maquinari

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Rebeu-les al teu email
Consulta les últimes alertes