denegació de servei

S'entén com a denegació de servei, en termes de seguretat informàtica, un conjunt de tècniques que tenen per objectiu deixar un servidor inoperativo. Mediante este tipo de ataques se busca sobrecargar un servidor y de esta forma impedir que los usuarios legítimos puedan utilizar los servicios por prestados por él.

El ataque consiste en saturar con peticiones de servicio al servidor, hasta que éste no puede atenderlas, provocando su colapso.

Un mètode més sofisticat és l'atac de Denegació de Servei Distribuït (DDoS), mitjançant el qual les peticions són enviades, de forma coordinada entre diversos equips, que poden estar sent utilitzats amb aquesta finalitat sense el coneixement dels seus propietaris legítims (per exemple a través d'una botnet).

Això pot ser així mitjançant lús de programes malware que permetin la presa de control de l'equip de forma remota, com pot ser en els casos de certs tipus de cuc o bé perquè l'atacant s'ha encarregat d'entrar directament a l'equip de la víctima.

sinònim: DOS, atac de denegació de servei, DDoS

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email