confidencialitat

Confidencialitat és la propietat de la informació, per la qual es garanteix que és accessible únicament a personal autoritzat a accedir a aquesta informació.

La confidencialitat de la informació és la pedra angular de la seguretat de la informació. Juntament amb la integritat i la disponibilitat suposen les tres dimensions de la seguretat de la informació.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email