codis de conducta

En l'àmbit de les TIC, els codis de conducta són aquelles recomanacions o regles que tenen per finalitat determinar les normes deontològiques aplicables a l'àmbit de la tecnologia i la informàtica per tal de protegir els drets fonamentals dels usuaris.

Els codis de conducta es plantegen en un àmbit d'aplicació molt extens, però des del punt de vista tecnològic i informàtic es pot considerar que impliquen la subjecció a un conjunt de normes i principis ètics l'ús i funcionament dels quals haurà de garantir la plena confiança i seguretat, evitant la vulneració dels drets dels ciutadans.

En definitiva, un codi de conducta és un conjunt de normes i obligacions que assumeixen les persones i entitats que s'hi adscriuen i mitjançant les quals es pretén fomentar la confiança i la seguretat jurídica, així com una millor tramitació de qualsevol problema o incidència.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Rebeu-les al teu email
Consulta les últimes alertes