cessió de dades

La cessió de dades és la comunicació de dades de caràcter personal a una tercera persona sense el consentiment de linteressat.

La comunicació d'aquest tipus de dades està regulada a l'article 11 de la LOPD, mentre que la comunicació de dades entre administracions públiques es regula a l'article 21 de la dita llei.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email