CDN

Una xarxa de distribució de continguts (CDNcontent delivery network en anglès) és una xarxa superposada d'ordinadors que contenen còpies de dades, col·locats en diversos punts d'una xarxa per tal de maximitzar l'ample de banda per a l'accés a les dades de clients per la xarxa. Un client accedeix a una còpia de la informació a prop de el client,​ en contraposició a tots els clients que hi accedeixen servidor central, a fin de evitar embudos cerca de ese servidor.

Els tipus de contingut inclouen objectes web, objectes per descarregar (arxius multimèdia, programari, documents), aplicacions, mitjans de comunicació en temps real i altres components de lliurament d'Internet (DNS, rutes i consultes de base de dades).

Les CDN emergeixen com la solució a l'actual problema que presenta un web centralitzada: aconseguir baix temps de resposta i mínima pèrdua d'informació, movent el contingut de la informació més a prop dels usuaris.

L'objectiu és aconseguir un equilibri entre els costos en què incorren els proveïdors de contingut web i la qualitat de servei per als usuaris finals.

Els avantatges de la implementació d'aquest model són les següents:

  • Redueix la càrrega dels servidors.
  • Xarxa de trànsit distribuïda.
  • Redueix la latència.
  • Incrementa l'ample de banda.
  • Augmenta el web cawddching.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email