auditoria de seguretat

És l'estudi que comprèn l'anàlisi i la gestió de sistemes duts a terme per professionals en tecnologies de la informació (TI) amb l'objectiu d'identificar, enumerar i descriure les diverses vulnerabilitats que es puguin presentar en una revisió exhaustiva de les estacions de treball, xarxes de comunicacions, servidors o aplicacions.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email