algoritmes de xifrat

Operació o funció matemàtica utilitzada en combinació amb una clau que s'aplica a un text clar i permet obtenir un text xifrat (o desxifrar-ho) garantint la confidencialitat e integritat de la informació continguda. Hi ha dos tipus de xifratge atenent a les característiques de les claus de xifrat, aquests són el xifrat simètric i xifrat asimètric.

  • El xifratge simètric, també conegut com xifrat de clau secreta, és la tècnica més antiga i s'hi utilitza la mateixa clau per xifrar i desxifrar la informació.
  • El xifratge asimètric, o xifrat de clau pública, és una tècnica de codificació que utilitza un parell de claus diferents per al xifrat i desxifrat d'informació i garanteix el no repudi, a banda de la confidencialitat i la integritat.

sinònim: xifrat

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email