algoritmes de xifrat

Operació o funció matemàtica utilitzada en combinació amb una clau que s'aplica a un text clar i permet obtenir un text xifrat (o desxifrar-ho) garantint la confidencialitat e integritat de la información contenida. Existen dos tipos de cifrado atendiendo a las características de las claves de cifrado, estos son el xifrat simétrico y cifrado asimétrico.

  • El cifrado simétrico, también conocido como xifrat de clau secreta, és la tècnica més antiga i s'hi utilitza la mateixa clau per xifrar i desxifrar la informació.
  • El cifrado asimétrico, o cifrado de clau pública, és una tècnica de codificació que utilitza un parell de claus diferents per al xifrat i desxifrat d'informació i garanteix el no repudi, aparte de la confidencialidad y la integridad.

sinònim: xifrat

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email