acord de llicència

És una cessió de drets entre un titular de drets de propietat intel·lectual (llicenciant) i una altra persona que rep l'autorització d'utilitzar aquests drets (llicenciatari) a canvi d'un pagament convingut per endavant (taxa o regalia) o condicions determinades.

Hi ha diferents tipus d'acords de llicències que es poden classificar en les categories següents:

  • Acords de llicència tecnològica.
  • Acords de llicència i acords de franquícia sobre marques.
  • Acords de llicència sobre dret dautor.
« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email